Αναπτύξτε την μισθολογική σας πολιτική με σιγουριά

Με το Talentia Compensation Software, αναπτύξτε μια αποτελεσματική μισθολογική πολιτική για να προσελκύσετε και να παρακινήσετε ταλέντα σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους. Αντικαταστήστε τις κατακερματισμένες, δύσκολες στη διαχείριση προσεγγίσεις που βασίζονται σε υπολογιστικά φύλλα με μία ενιαία, εύχρηστη εφαρμογή λογισμικού Ανθρώπινου Δυναμικού που παρέχει στους άμεσους προϊστάμενους, στους ειδικούς ανταμοιβών και σε άλλους επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού ολοκληρωμένες, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες που βοηθούν στην υποστήριξη των αποφάσεων πληρωμής.

Βασικά οφέλη

Αυτοματοποιημένες δραστηριότητες αποδοχών

Καταργήστε υπολογιστικά φύλλα και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες

Financial Suite | Reporting & Analysis | employees reward system

Μειωμένα σφάλματα & καθυστερήσεις

Διαχειριστείτε τα δικαιώματα πρόσβασης,  ορατότητας και παρακολουθήστε την πρόοδο

Financial Suite | Reporting & Analysis | Talentia CPM

Βελτιωμένη διατήρηση

Ο δίκαιος και ανταγωνιστικός μισθός θα συμβάλει στην παρακίνηση και τη διατήρηση

financial suite

Αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα

Διαμορφώσιμες διαδικασίες έγκρισης και ειδοποιήσεις

Pay Review Software

Το Talentia Pay Review είναι ένα συνεργατικό εργαλείο για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και τους διευθυντές για την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών για τις αμοιβές.   Σας βοηθά να βρείτε της σωστή ισορροπία μεταξύ των περιορισμών του προϋπολογισμού, της δέσμευσης ταλέντων και των πολιτικών διατήρησης.

  • Παρακίνηση και διατήρηση
  • Ανταμοιβή απόδοσης
  • Ασφαλές και Προστατευμένο
Pay Review

Μια εξατομικευμένη λύση για εσάς

HR Director

Η Talentia υποστηρίζει τους HR Directors σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Βασικά Παραδείγματα Εφαρμογών

Πώς να διαχειριστείτε τις δυσκολίες προσλήψεων και τις ελλείψεις δεξιοτήτων;

Πώς να συνοδεύσετε την υπερανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της εταιρείας;

Μας εμπιστεύονται

Αφήστε μας ένα μήνυμα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δείξουμε πώς να κάνετε την Πολυπλοκότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Χρηματοοικονομικών Ευκολότερη

    [intl_tel* phone-number placeholder " "]

    Έχω διαβάσει και κατανοήσει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της εταιρείας Talentia Software Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού και αναγνωρίζω ότι τα στοιχεία μου θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου η εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με το αίτημά μου και να με ενιμερώσει για τις τελευταίες ειδήσεις της.

    Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.